Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Veille réglementaire

Brandweerstand van bouwelementen 11/06/2013

Ministerieel besluit betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen


Indien de beoordeling van de brandweerstand van bouwelementen die aan de standaardbrandkromme zijn blootgesteld gebeurt aan de hand van een berekening, dan wordt deze berekening uitgevoerd volgens een methode bepaald in bijlage 1.
De beoordeling van de brandweerstand van de bouwelementen wordt beschreven in een berekeningsnota. Deze berekeningsnota wordt opgesteld volgens het model dat als bijlage 2 aan dit besluit is bijgevoegd.

Volg deze link