Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Chauffeurs ADR - heropfrissing colli [Vrachtwagenchauffeurs]

 

Doelstellingen:

CRESEPT is sinds 26 mei 2009 erkend voor het geven van opleidingen aan chauffeurs voor het vervoer van gevarengoederen, met uitzondering van explosieven en radioactief materiaal.
Een ADR-getuigschrift is verplicht voor alle chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen,(LQ of § 1.1.3.6 van het ADR) ongeacht de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

 

Programma:

 • Hoe bekomt men een ADR-getuigschrift ?
  • U volgt een opleiding bij CRESEPT (Onze diensten zijn erkend door de FOD Mobiliteit en Transport)
   • Voor het transport anders dan in tanks volgt u de basisopleiding van 3 dagen.(Categorie I)
   • Voor het transport in tanks volgt u
    • De basisopleiding van drie dagen en
    • De opleiding specialisatie tanks van 2 dagen(categorie II).
  • U moet slagen in het schriftelijk examen georganiseerd door het ITLB (Erkend examenorganisme door de FOD Mobiliteit en Transport )
   • Voor het transport anders dan in tanks moet u slagen in het examen handelend over de basisvorming ;
   • Voor het vervoer in tanks moet u slagen in het examen basisvorming alsook in het examen specialisatie tanks.
     
 • Wat is de geldigheidsduur van uw ADR-getuigschrift?
  Geldigheidsduur : 5 jaar
  De verlenging van uw getuigschrift is enkel mogelijk na een heropfrissings-cursus en het slagen in het schriftelijk examen over de betreffende cursus.

 • Aan twee voorwaarden moet voldaan worden vóór het vervallen van uw getuigschrift:
  • Voor het transport anders dan in tanks (Categorie I) volgt u een heropfrissings-cursus van 2 dagen.
  • Voor het vervoer in tanks (Categorie II) volgt u
   • Heropfrissing colli (2 dagen) en
   • Heropfrissing vervoer in tanks (1 dag)

 

Formules en prijzen:

 • Uurooster: De zaterdagen van 9u tot 12u.
   
 • Deelnemingsprijs:
  180€ excl BTW - syllabus & koffie
   
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

 • Duur: 2 dagen

 

Doelgroep:

 • De chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren anders dan in tanks, (bijvoorbeeld in colli, IBC, bulkvervoer, kiepwagens of containers) moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor het transport van gevaarlijke goederen anders dan in tanks.(Cat I)
 • De chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren in tanks (zoals tankvoertuigen, tankcontainers, batterijvoertuigen enz…) moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor het transport van gevaarlijke goederen in tanks.(Cat II)

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be