Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Sensibilisatie van de Leden van de Hiërarchische Lijn - 6 uren [Leden van het Comité Preventie Bescherming en Welzijn (Comité PBW)]

 

Doelstellingen:

De bedoeling van deze opleiding is in eerste instantie, zoals de benaming het zelf zegt, de leden van de hiërarchische lijn te sensibiliseren voor de taken en de opdrachten die zij op het gebied van preventie en bescherming van de werknemers op het werk, te vervullen hebben; onmiddellijk daarbij aansluitend dient de hiërarchische lijn ook een duidelijk inzicht te krijgen omtrent de rol van de andere acteurs in dit gebeuren ( werkgever, werknemer, Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW), Preventieadviseur(s), ... ) en de wijze van samenwerking.
Cresept heeft hiervoor een standaardpakket ontwikkeld. Op basis van een verder gesprek kunnen evenwel praktische verwijzingen worden gemaakt naar de reële risico’s in de onderneming en/of eventuele ongevallen, incidenten of problemen, eigen aan de organisatie – indien gewenst - verder aangekaart worden.
Het bedrijf in kwestie kan ons ook bijkomend beeldmateriaal bezorgen, dat kan aangewend worden tijdens de uiteenzetting. Deze cursus kan ook in de Engelse of Franse taal gegeven worden.

 

Programma:

 • Wet op het Welzijn : wat ervan te onthouden ?
 • Rol van de verschillende acteurs (werkgever, Hiërachische Lijn, Preventieadviseur, Comité, Interne en Externe Dienst Preventie, werknemers)
 • Taken en verplichtingen van de leden van de hiërarchische lijn
 • Verantwoordelijkheden - werken met derden.
 • Hoe bewijzen dat men zijn verantwoordelijkheden heeft opgenomen.
 • Indien het een volledige dag betreft, worden bovenvermelde items uitgebreider behandeld en aangevuld met de voornaamste risico’s in de onderneming en het voorkomingsbeleid.

 

Formules en prijzen:

 • Duur:
  Een volledige dag (6u) : uitdieping specifieke risico’s en/of knelpunten van de onderneming.
  Precieze data en uren overeen te komen.
   
 • Uurooster: Van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
   
 • Plaats: On site

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

 • Duur: 1 dag

 

Doelgroep:

De leden van de hiërarchische lijn.

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be