Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Verwijdering van asbest [Gevaarlijke stoffen]

 

Doelstellingen:

Op veler vraag van geïnteresseerde ondernemingen heeft CRESEPT een opleiding ontwikkeld rond asbest en asbestverwijdering. Het aangeboden programma beantwoordt volledig aan de vereisten, omschreven in het Koninklijke Besluit van 16 maart 2006 (waarin de verplichting tot een asbestinventarisatie, en bij asbest, een beheersprogramma, staat omschreven).

De klemtoon wordt het gelegd op het verwerven van de nodige kennis met betrekking tot de risico’s die verbonden zijn aan de verwijdering van asbesthoudende materialen. Anderzijds komen ook de regels en specifieke technieken rond het omgaan met het asbestafval aan bod.

 

Programma:

De voornaamste thema’s die tijdens deze opleiding worden behandeld zijn :

 • De verschillende toepassingen kunnen onderscheiden van hechtgebonden en losgebonden asbest.
 • De risico’s kennen ten gevolge van blootstelling aan asbest en hoe deze te vermijden of te verminderen.
 • Een asbestinventaris kritisch kunnen beoordelen.
 • De verplichtingen kennen informatie in te winnen en te verstrekken vooraleer het werk bij derden te starten.
 • De verbodsbepalingen kennen bij herstellings‐ of onderhoudswerken en werken waarbij asbest verwijderd wordt.
 • Monsternemingen kunnen verrichten op materialen die asbest bevatten.
 • De specifieke regels kennen m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De specifieke regels kennen m.b.t. de ontsmettingsprocedures na blootstelling aan asbest.
 • De specifieke regels kennen bij de behandeling van asbestafval.
 • De voorwaarden kunnen onderscheiden waaraan moet worden voldaan bij herstel‐ of onderhoudswerken enerzijds en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudende materialen
 • anderzijds.
 • De verschillende technieken van asbestverwijdering kunnen onderscheiden.
 • In staat zijn een melding op te stellen en aan de bevoegde instanties te laten geworden.
 • Kunnen een gedetailleerd werkplan opstellen.
 • Een register kunnen aanleggen dat ter beschikking wordt gehouden van de bevoegde instanties.
 • De resultaten van de metingen (identificatie van de materialen en concentratie aan asbestvezels in de lucht) kunnen interpreteren.
 • De gepaste collectieve en individuele beschermingsmiddelen en hun gebruik bij de verschillende interventiemogelijkheden kunnen aantonen.
 • In verschillende praktijkvoorbeelden van besmetting door asbest de gepaste preventie‐ en beschermingsmaatregelen kunnen aangeven en kunnen bepalen welke interventies noodzakelijk zijn.

 

Formules en prijzen:

 • Deze opleiding is door Vormelek erkend.
 • Uren: van 8u tot 17u.
 • Deelnemingsprijs
  280 € excl BTW syllabus, koffie & middaglunch
 • Plaats: CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos.

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

Doelgroep:

Echter, eenvoudige handelingen kunnen worden uitgevoerd door elke werkgever indien de betrokken werknemers hiertoe een opleiding hebben genoten, die beantwoordt aan bepaalde voorwaarden kwa inhoud en duur (8u).

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be