Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Vertrouwenspersoon [Psychosociale aspecten]

 

Doelstellingen:

In 2002 legden de wet van 11 juni en het uitvoeringsbesluit van 11 juli betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk aan alle bedrijven de verplichting op ook in dit domein een preventief beleid te voeren.
Deze wetgeving werd een eerste maal geëvalueerd en aangepast : het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, legt nog meer de nadruk op het voorkomingbeleid, gebaseerd op risicoanalyse. Ook de kennis en competenties van vertrouwenspersonen wordt omschreven.
 
Begin 2010 wordt er een tweede evaluatie uitgevoerd met aanpassingen die zijn opgenomen in de wetgeving van 28/02/2014, 28/03/2014 en het KB van 10/04/2014.
 
In deze nieuwe teksten, heeft de wetgever een globale benadering van de preventie van psychosociale risico’s ontwikkeld, die het mogelijk maakt om  collectieve of individuele preventiemaatregelen toe te passen.
De rol van de verschillende interne actoren bij het preventiebeleid,  wordt omschreven. Zo ook de rol van de vertrouwenspersoon, die nu een opleiding van 5 dagen dient te volgen.
 
De opleiding die CRESEPT voorstelt, voldoet volledig aan de criteria van de wetgeving en legt daarbij ook het accent op praktijk en oefeningen. Hiervoor werken we samen met juristen, psychologen en ervaren vertrouwenspersonen. Ze geven niet alleen kennis door maar ook de noodzakelijke vaardigheden om de opdracht van vertrouwenspersonen efficiënt te kunnen invullen.

 

Programma:

Dag 1 :
Wetgeving :

 • voorstelling van de wetgeving i.v.m. psychosociale risico’s -toepassingsgebied en definities
 • kadering van deze wetgeving in de wetgeving welzijn
 • door de bedrijven verplicht te ondernemen acties
 • duidelijk aflijnen van de taken, de rechten, de plichten en de beperkingen van de verschillende actoren en in het bijzonder van de vertrouwenspersonen
 • rechten en plichten – statuut van de vertrouwenspersoon
 • aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid ; bescherming
Psychosociale risico’s op het werk:
 • primaire, secundaire en tertiaire preventie van psychosociale risico’s
 • risicoanalysemethoden
 • stappenplan

Dag 2 :
Rol van de vertrouwenspersoon binnen de wetgeving:
 • rol van de verschillende actoren in het preventiebeleid in praktijk
 • deontologie: beroepsgeheim (spreekrecht, zwijgplicht …)
 • rapportering naar de FOD WASO
  • Jaaractieplan en globaal preventieplan
  • register voor feiten door derden
  • jaarverslag
  • inbreng in jaarlijkse evaluatie van het preventiebeleid
Procedures en rapportering in de praktijk:
 • procedures psychosociale aspecten (formeel – informeel)
 • organisatie en inhoud van het gesprek
 • rapportering voor de vertrouwenspersoon:
  • Informele fase: documenten :
  • Attest persoonlijk onderhoud
  • Intake verslag/gesprek
  • Sjabloon informele interventie
  • Verschil persoonlijke nota’s / officiële gespreksdocumenten
Dag 3 :
Gesprekstechnieken:     
In de praktijk brengen van de rol van vertrouwenspersoon (communicatie en gesprekvoering)
 • basis communicatieregels
 • onthaal van verzoeker
 • eerste gesprek (organisatie en inhoud van het gesprek)
 • rollenspelen

Dag 4 :
Praktische oefeningen in bemiddeling 
 • Praktijk met rollenspelen

Dag 5 :
Psychosociale interventies:
 • Psychosociale thema’s en advies
  • Stress en burn out
  • Zelfmoord
  • Alcohol en drugs
 • Tools voor interventies
Zelfzorg en supervisie in de praktijk
 • Zelfreflectie / supervisie
 • risico’s en uitdagingen
 • valkuilen en sterktes
 • doorverwijskanalen

 

Formules en prijzen:

 • Uren:
  Van 8u45 tot 12u en van 12u45 tot 16u
   
 • Deelnameprijs: 1215€ excl BTW - syllabus koffie & lunch
   
 • Plaats:
  CRESEPT W.A. Mozartlaan, 4 , 1620 Drogenbos

 

Informatie omtrent KMO-portefeuille:

Cresept is erkend als dienstverlener voor de pijler Opleidingen bij KMO portefeuille.
Ons erkenningsnummer : DV.O104557
Voor meer info zie www.kmo-portefeuille.be

 

Aanvraag tot inschrijving

 

 

 • Duur: 5 dagen

 

Doelgroep:

Deze opleiding is vooral bestemd voor de vertrouwenspersonen maar is zeker ook nuttig voor
de interne preventieadviseur.
 

 

Contact:

CRESEPT vzw
W. A. Mozartlaan, 4
1620 DROGENBOS
Tel. : 02 376 94 74
Fax. : 02 331 67 96
info@cresept.be